Department of Language and Arabic literature

www.univ-soukahras.dz/en/dept/dla

Module: لسانيات تطبيقية

  1. Information
  2. Questions

نظريّات التّعلم: النّظريّة المعرفيّة الجشتاليّة.

1 votes

ما الجامع بين الترّكيب أو البنية (Structure)، والنّظريّة الجشتالتيّة في تعلّم السلوك؟

Asked on 12:29, Thursday 26 Mar 2020 By Ridha DJOUAMAA
In لسانيات تطبيقية


answers (0)
Do you have an answer ?