Centre des Publications Scientifiques


برامج الكرتون الرياضية في العالم العربي دراسة وصفية عن ماهية برامج الكرتون الرياضية وواقعها في العالم العربي

https://www.univ-soukahras.dz/fr/publication/article/2618

بن محمد أحمد and لعياضي عبد الحكيم (2021) برامج الكرتون الرياضية في العالم العربي دراسة وصفية عن ماهية برامج الكرتون الرياضية وواقعها في العالم العربي. مجلة علوم الأداء الرياضي , 3(1), 138-156, جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق أهراس

Télécharger l'article