Centre des Publications Scientifiques


تحول استغلال العقار الفلاحي من حق الانتفاع الدائم إلى أسلوب الامتياز الفلاحي

www.univ-soukahras.dz/fr/publication/article/2539

د. علال قاشي (2020) تحول استغلال العقار الفلاحي من حق الانتفاع الدائم إلى أسلوب الامتياز الفلاحي. مجلة الباحث , 4(4),

Télécharger l'article