Centre des Publications Scientifiques


ماهية مفهومي البدانة والتغذية الصحية لدى مرتادي النوادي الرياضية

https://www.univ-soukahras.dz/fr/publication/article/1410

لعياضي عبد الحكيم, بن محمد أحمد and مرزوقي سمير (2018) ماهية مفهومي البدانة والتغذية الصحية لدى مرتادي النوادي الرياضية. المؤتمر الوطني الثالث: النشاط البدني الرياضي والسمنة. جامعة محمد خيضر، بسكرة (2 فيفري 2018) , جامعة محمد خيضر، بسكرة

Télécharger l'article