Centre des Publications Scientifiques


الضبطية الإدارية للوالي في التشريع الجزائري

www.univ-soukahras.dz/fr/publication/article/2405

سحيري خولة (2020) الضبطية الإدارية للوالي في التشريع الجزائري. جامعة سوق أهراس

Télécharger l'article