Centre des Publications Scientifiques


صلاحيات رئيس المجلس الشعبي في مجال العمران على ضوء أحكام القانون الجزائري

www.univ-soukahras.dz/fr/publication/article/1893

دريسي نادية و تحاتحة نور الهدى (2019) صلاحيات رئيس المجلس الشعبي في مجال العمران على ضوء أحكام القانون الجزائري. جامعة سوق أهراس

Télécharger l'article