Département des Sciences Juridiques et Administratives

https://www.univ-soukahras.dz/fr/dept/dd

Matière: الرقابة الوصائية

  1. Information
  2. Questions
  3. E-Learning

الرقابة على المجالس المحلية

0 votes

ما الفرق بين الحلول و الحل 

ما هي اليات الرقابة على حسن تنفيذ المداولة

Posté le 08:09, Tuesday 23 Feb 2021 By aissa daoud (216 points)
In الرقابة الوصائية


Réponses (0)
Réponse (1)

votes


Posté le 07:33, Friday 1 Dec 2023 by
In الرقابة الوصائيةAvez vous une réponse ?