Center of Academic Publications


Protection des bassins versants des barrages

https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/353

(2013) Protection des bassins versants des barrages. الملتقى الوطني الأول حول حوكمة المياه في الجزائر كمدخل لتحقيق الأمن المائي , المركز الجامعي لميلة

Download Article