قسم الرياضيات و الإعلام الإلي

www.univ-soukahras.dz/ar/dept/mi

المقياس: Algorithmique et structure de données 1

  1. معلومات
  2. الأسئلة
  3. التعليم عن بعد

matrice /tableau

3 votes

comment on decalare(d'entier)

-une matrice 10*12

-un tableau de 12

 

نشر على 11:07, السبت 23 ديس 2017 By Imene Kheraifia (53 points)
In Algorithmique et structure de données 1


أجوبة (3)
جواب (1)

1 votes

const n = 1;m=12;

type tm =tableau [1...N,1...m ];

var m :tm;

نشر على 20:22, الخميس 28 ديس 2017 by Hafsia Tradkhodja (104 points)
In Algorithmique et structure de données 1جواب (2)

1 votes

declaration d'une matrice:

const n=10;

        m=12;

type tm=tableau(1..n,1..m);

var m:tm;

 

declaration d'un tableau:

const n=12;

type ttab=(1..n):d'entier;

var t:ttab;

نشر على 19:21, الأحد 31 ديس 2017 by rayene ridane (228 points)
In Algorithmique et structure de données 1جواب (3)

0 votes

La declaration en c:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 10
#define M 12

int main ()
{
int MATRICE[N][M],TABLEAU[M];
return 0;
}

_____________________________________________________________________________________

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
const int N=10,M=12;
int MATRICE[N][M],TABLEAU[M];
return 0;
}

نشر على 14:04, الاثنين 3 فبر 2020 by Mohamed Seddik Setita (2 points)
In Algorithmique et structure de données 1هل لديك جواب ?