قسم الرياضيات و الإعلام الإلي

www.univ-soukahras.dz/ar/dept/mi

المقياس: Vérification et tests

  1. معلومات
  2. الأسئلة
  3. التعليم عن بعد

test case & test suite

2 votes

quel est l'utilité de test suite par rapport au test case? 

نشر على 20:32, الأحد 8 ماي 2016 By Hanen Rouainia (322 points)
In Vérification et tests


أجوبة (0)
هل لديك جواب ?