قسم الرياضيات و الإعلام الإلي

www.univ-soukahras.dz/ar/dept/mi

المقياس: Algorithmique et structure de données 1

  1. معلومات
  2. الأسئلة
  3. التعليم عن بعد

algorithme

1 votes

ecrire un algorithme qui permet de saisir deux entiers x et y qui renferme chacun deux chiffres puis les concaténer par exemple :

si x=98 et y=12 alors z=9812

wink

 

نشر على 22:45, الأحد 26 نوفمبر 2017 By Bouthaina Cheraitia (50 points)
In Algorithmique et structure de données 1


أجوبة (2)
جواب (1)

0 votes

algorithme renforme;

var x,y,:entier;

debut

lire(x,y);

ecrire('z=',x,y);

fin.

نشر على 18:18, الأربعاء 29 نوفمبر 2017 by oussama baha eddine farhi (257 points)
In Algorithmique et structure de données 1جواب (2)

0 votes

algorithme renforme;

var x,y,:entier;

debut

lire(x,y);

ecrire('z=',x,y);

fin.

 

نشر على 18:18, الأربعاء 29 نوفمبر 2017 by oussama baha eddine farhi (257 points)
In Algorithmique et structure de données 1هل لديك جواب ?