قسم الرياضيات و الإعلام الإلي

www.univ-soukahras.dz/ar/dept/mi

المقياس: Algorithmique et structure de données 1

  1. معلومات
  2. الأسئلة
  3. التعليم عن بعد

algorithme

0 votes

Ecrire un algorithme qui demande un nombre de d´epart, et qui calcule sa
factorielle.
NB : la factorielle de 8, not´ee 8 !, vaut 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

نشر على 19:08, الأحد 3 ديسمبر 2017 By عصام صيد (56 points)
In Algorithmique et structure de données 1


أجوبة (3)
جواب (1)

0 votes

exercise 

 

page blue 

 

نشر على 19:12, الأحد 3 ديسمبر 2017 by seif eddine touati (166 points)
In Algorithmique et structure de données 1جواب (2)

0 votes

algorithme d'epart;

var n ,i  :entier;

debut

lire(n);

pour i:=1 a n faire

i:=i*1;

fpour;

ecrire(i);

fin.

نشر على 18:27, الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 by oussama baha eddine farhi (257 points)
In Algorithmique et structure de données 1جواب (3)

0 votes

algorithme d'epart;

var n ,i  :entier;

debut

lire(n);

pour i:=1 a n faire

i:=i*1;

fpour;

ecrire(i);

fin.

نشر على 18:27, الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 by oussama baha eddine farhi (257 points)
In Algorithmique et structure de données 1هل لديك جواب ?