قسم الرياضيات و الإعلام الإلي

https://www.univ-soukahras.dz/ar/dept/mi

المقياس: Vision artificielle

  1. معلومات
  2. الأسئلة
  3. التعليم عن بعد

vision artificielle

3 votes

La norme JPEG2000 (à base d’ondelettes) est une méthode de compression d’images avec perte,..., pourquoi ?

نشر على 18:11, السبت 7 ماي 2016 By Amara BEKHOUCH
In Vision artificielle


أجوبة (3)
جواب (1)

votes


نشر على 12:50, السبت 1 أفريل 2023 by
In Vision artificielleهل لديك جواب ?